Untitled Document

แผนที่ “บ้านปิ่นแก้ว”

ติดต่อ :

  • บ้านปิ่นแก้ว 25/3 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
  • โทร.082-8883377 / 081-2887625
  • E-mail : pinkaew253@gmail.com
  • www.bannpinkaew.com
 

Copyright 2014--บ้านปิ่นแก้ว. 25/3 หมู่ 9 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
Tel. : +66(0)53-716-596 Fax.: +66(0)53-716-596
Email: services@bannpinkeaw.com